Outgrowers

Naast het winstoogmerk wil SCF bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap in Suriname. Om deze reden kiest SCF voor een samenwerking met outgrowers, met name kleine landbouwers. Met elke outgrower wordt een contract afgesloten waarin van beide partijen de rechten en plichten zijn opgenomen. SCF zorgt voor een grondige begeleiding van de outgrowers bij het voldoen aan alle eisen op het gebied van telen, kwaliteit, volume, voedselzekerheid, hygiëne en milieu. Alle deelnemede outgrowers, kwekerijen worden verplicht zich GLOBALG.A.P. te certificeren. SCF garandeert de afname van alle fruit dat door een outgrower wordt geproduceerd tegen een vooraf vastgestelde prijs.
Home Company Quality and Food Safety Products and Brands Recipes Press Contact Language
© Suriname Candied Fruits N.V. 2013.  All Rights Reserved                                                                                                            
Home  |  Sitemap
Suriname Candied Fruits NV