GLOBALG.A.P.

De kwekerijen van SCF en haar outgrowers zijn GLOBALG.A.P. gecertificeerd. De GLOBALG.A.P.-standaard voor Integrated Farm Assurance (IFA) is een standaard die van toepassing is op het productieproces van groente en fruit en het proces voorafgaand aan het productieproces. De standaard dekt de certificering van het hele agrarische productieproces van het product vanaf de opkweek van de plant (beheerspunten t.a.v. herkomst en uitgangsmateriaal) tot het onbewerkte product. GLOBALG.A.P. voorziet in de standaard en het raamwerk voor onafhankelijke, erkende certificering door derden van de productieprocessen van land- en tuinbouwproducten op basis van ISO/IEC Guide 65. Certificering van dit proces garandeert dat alleen die producten die op een bepaald niveau voldoen aan de vastgestelde goede agrarische praktijken (GAP), zoals beschreven in de normatieve documenten van GLOBALG.A.P., gecertificeerd worden.    
Home Company Quality and Food Safety Products and Brands Recipes Press Contact Language
© Suriname Candied Fruits N.V. 2013.  All Rights Reserved                                                                                                            
Home  |  Sitemap
Suriname Candied Fruits NV