Environmental Policy

SCF kiest voor een strategie van duurzaamheid en behoud van het milieu. In de kwekerijen betekent dit ondermeer dat zoveel als mogelijk gewerkt wordt volgens goede biologische principes en dat zo min mogelijk pesticiden worden gebruikt. Alle veiligheidseisen die bij bemesting en bestrijding gelden worden strikt toegepast. Regelmatige residunalyses laten zien dat dit beleid vruchten afwerpt. In de fabriek betekent dit ondermeer dat gekozen is voor productiemiddelen die zo min mogelijk schade aan het milieu toebrengen, dat gekozen wordt voor vriendelijke energiebronnen en dat vervuild water door ons zelf weer wordt gezuiverd.    
Home Company Quality and Food Safety Products and Brands Recipes Press Contact Language
© Suriname Candied Fruits N.V. 2013.  All Rights Reserved                                                                                                            
Home  |  Sitemap
Suriname Candied Fruits NV